via ‘Merci Cymru’ – Tim Hartley 

Yes, Wales went to France for the European Football Championship. They actually got the semi-final. But what did it all mean? TimHartley

“Merci Cymru” is a collection of memoirs and photographs to celebrate and commemorate the success of the Welsh football team in Euro 2016. It includes contributions from fans, commentators and pundits.

Iola Wyn writes about what the month away from home meant to her young family.

Sports journalist Dylan Ebenezer goes behind the scenes at the Wales team HQ and

Professor Laura McAllister suggests that success on the field of play should embolden our politicians and Welsh civic society.

You can meet Tim at the Llandeilo Lit Fest:

TimHartleyTim Hartley: “Merci Cymru” – Saturday 28th of April 18:30 Angel Inn

Book Ticket: £8

Do, fe aeth Cymru i Ffrainc i gystadlu ym Mhencampwriaeth Pêl-droed Ewrop. Aethon nhw mor bell â’r rownd gynderfynol. Ond beth oedd ystyr yr holl beth?

Mae “Merci Cymru” yn gasgliad o atgofion a lluniau sy’n dathlu a chofio llwyddiant tîm pêl-droed Cymru yn Euro 2016. Mae’n cynnwys cyfraniadau gan gefnogwyr, sylwebyddion a doethinebwyr.

Mae Iola Wyn yn ysgrifennu am yr effaith ar ei theulu ifanc o fod oddi cartref am fis. Mae’r newyddiadurwr chwaraeon Dylan Ebenezer yn mynd tu ôl i’r llenni ym mhencadlys tîm Cymru ac mae’r Athro Laura McAllister yn awgrymu y dylai llwyddiant ar y maes chwarae galonogi’n gwleidyddion a’r gymdeithas ddinesig Gymreig.

 

Here are some reviews.

“Perthyn naws dyddiadur ac albwm lluniau teulol i’r gyfrol, ac mae’r cyfuniad hwn yn creu darlun byw o’r profiad o weld Cymru’n hawlio ei lle haeddiannol ar flaen y llwyfan rhyngwladol. Mae cyfraniad Laura McAllister, cyn-gapten tim pel-droed merched Cymru a chwareodd 24 o weithiau i’w gwlad, yn serennu.Yn gyfuniad o gofnod personol teimladwy a dadansoddiad treiddgar, mae’n pwysleisio’r angen am adeiladu ar lwyddiant yr Ewros, nid yn unig ym maes chwaraeon ond yn ehangach. ‘Rhaid i ni ddefnyddio ein llwyddiant ar y cae pel-droed fel catalydd i newid ein delwedd ohonon ni’n hunain, yn ogystal a’r ffordd mae pobol eraill yn ein gweld ni fel cenedl.”– Annes Glynn, Cylchgrawn Barn

“Mae ol gwaith meddwl golygyddol ac mae pob pennod yn cyfrannu rhywbeth gwahanol: profiad personol Iola Wyn, llygad at y gorffennol gan Gwyn Jenkins, cipolwg y tu ol i’r llenni yn Dinard, Llydaw gan Dylan Ebenezer, a thrafodaeth am chwaraeon mewn cyd-destun ehangach gan Laura McAllister.”– Garmon Ceiro, Cylchgrawn Golwg

“Daeth twrnament yr Ewro a’r Cymry Cymraeg a’r di-Gymraeg ynghyd fel unwlad, pawb yn gefn i ymdrechion ei tim cenedlaethol. Mynnwch ddarllen y llyfr ar bob cyfrif.”– John Morris, Y Clawdd