Great news: Our 2017 festival won the Carmarthenshire Celebration of Culture Award, Literature Category. 

Newyddion da: Enillodd Gŵyl 2017 Wobr Diwylliant Sir Gaerfyrddin yn yr adran Lenyddiaeth. Bydd y trefnyddion Gaynor Jones a Christoph Fischer yn derbyn y wobr ar ran yr holl awduron a gwirfoddolwyr.

The festival programme is back from the printers and will be all over later this week at and Red Cross Book Shop

And: tickets for the Lit Fest in April 2018 are now live at https://www.eventbrite.com/o/llandeilo-lit-fest-16877977571

You can also get them at these shops in Llandeilo:
Dress Agency, Carmarthen Street
Peppercorn Kitchenware
Red Cross Book Shop

Please note that due to the size limitations of the venues events can sell out quickly. To avoid disappointment please book in advance, even for the free events

Mae tocynnau ar gyfer Yr Ŵyl Lên yn Ebrill 2018 yn nawr ar gael ar lein https://www.eventbrite.com/o/llandeilo-lit-fest-16877977571

Gallwch hefyd eu prynu yn y siopau canlynol yn LLandeilo

Ail Argraffiad, Stryd Caerfyrddin
Peppercorn Kitchenware
Sio Lyfrau’r Groes Goch

Noder gan fod rhai o’r lleoliadau’n fychan byddant yn debyg o werthu allan yn gyflym. Er mwyn sicrhau eich tocyn archebwch eich tocyn o flaen llaw, hyd yn oed ar gyfer y digwyddiadau rhad.

Gaynor with Sion Tomos Owen

Christoph with a group of authors at last year’s festival, including fellow Award winner Fflur Dafydd

Advertisements