Llandeilo Litfest

Sesiwn Stori i blant yn  siop Igam Ogam

Dydd Sadwrn, 29 ain Ebrill am 11 o’r gloch  garddwr-y-gwyll
Eventbrite -   Sesiwn Stori i blant  Admission Free – Mynediad am Ddim

Delyth George, Catrin Lewis o Wasg Riley a Christa Richardson yn darllen straeon I blant ifanc – Garddwr y Gwyll, Taclus, y Dywysoges Waethaf, Straeon Jac a Jes, a hanes Meg a Moli I blant dan 8 oed.

christa

View original post

Advertisements