Llandeilo Litfest

Gomer // DT Copyright Aled Llywelyn

Sunday 30th April
at 2pm

at the Horeb Chapel, Cawdor Hotel

Dydd Sul, 30 Ebrill am 2 o’r gloch yn nghapel Horeb y Cawdor

Sgwrs rhwng DT Davies a chyd-awdur ei gyfrolau hunangofiannol am yr Ail Rhyfel Byd, Ioan Wyn Evans

Mae DT Davies yn byw yn Nryslwyn, Sir Gâr a bu’n dyst I olygfeydd creulon a thorcalonnus fel milwr ifanc adeg yr Ail Ryfel Byd. Bu’n rhan o frwydr waedlyd ynys Creta, yng Ngwlad Groeg, lle cafodd ei gipio gan y Nazïaid a threulio’r tair blynedd nesaf yn garcharor rhyfel yn Awstria, Hwngari ac Iwgoslafia. Enillodd fedal am ei wasanaeth adeg y rhyfel. Cyhoeddodd ei hunangofiant Dianc i Ryddid, ar y cyd ag Ioan Wyn Evans, yn 2015 a chyhoeddwyd addasiad Saesneg, All for Freedom gyda Gwasg Gomer ym mis Tachwedd 2016.

Ioan Wyn Evans

Mae Ioan wedi gweithio fel gohebydd a newyddiadurwr ers dros…

View original post 365 more words

Advertisements