Llandeilo Litfest

The Chapels of Wales

Dydd Sadwrn, 29ain Ebrill am 3 o’r gloch yn Nghapel Horeb, y Cawdor

Y mae Dr. D. Huw Owen yn gyn-Geidwad Darluniau a Mapiau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Y mae’n aelod o Bwyllgor Gwaith Capel, Cymdeithas Treftadaeth y Capeli, ac yn Ymddiriedolwr Addoldai Cymru, Ymddiriedolaeth Adeiladau Crefyddol Cymru.
Y mae ei gyhoeddiadau yn cynnwys Settlement and Society in Wales , Capeli Cymru,  The Chapels of Wales a Hanes Cymoedd y Gwendraeth a Llanelli.

Saturday 29th April
at 3pm
at the Horeb Chapel, Cawdor Hotel

Dr. D. Huw Owen is a former Keeper of Pictures and Maps at the National Library of Wales. A native from Cross Hands, Carmarthenshire, Dr D. Huw Owen has been an archivist, administrator and lecturer in Aberystwyth and Cardiff. He’s active with the Welsh Presbyterian Church , and a member of Executive Committee of CAPEL, The Chapels Heritage Society.and a Trustee of Addoldai Cymru, the Welsh Religious…

View original post 248 more words

Advertisements