Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

The Hwyl Llandeilo Lit Fest will be running Thursday and Friday evening, April 27th and 28th 2017 and Saturday and Sunday April 29th and 30th from 11 until late.
The exact programme is almost complete https://llandeilolitfest.org/calendar/  but for now let me mention some of the confirmed highlights, to be taking place in the Cawdor Hotel Horeb Chapel, Eve’s Toy Shop, The Fountain Fine Art Gallery, The Civic Hall and the Angel Inn, Landeilo, include:
* DT Davies speaking about his memoir “Dianc_i_Ryddid” (All for Freedom)
* Several Welsh language events a_wyddoch_chi_rygbi
* an evening with acclaimed romance writer Brenda Squires ( New Writers Award of the RNA (Romantic Novelists Association) and local artist and author Kate Glanville (whose books have been translated into several European languages)
blas_taste* An evening with local cook book author Lisa Fearn
* “The Game’s Afoot” – a one man show about Sherlock Holmes and Sir Arthur Conan Doyle by David Stuart David
julian-dutton
* A panel discussion about Scriptwriting with Julian Dutton (British Comedy Award, a BAFTA, and a Radio Academy Gold Award for Best Comedy) and Rob Gittins (screenwriter and novelist.His credits include Casualty, The Bill, EastEnders, Emmerdale, Heartbeat)
* A talk on “Welsh Myths and Legends” by loca author Graham Watkins
* A panel discussion and Q&A with time travel authors Jasper Fforde and Jodi Taylor
* A panel discussion about Welsh Noir and Thrillers jasper-fforde-22-feb-2011-003
* Sarah Reynolds, writer and Welsh learner speaks to Heddyr Gregory about her first Welsh novel in the Angel Inn Llandeilo function room, which has a wonderful ceiling painting and a great atmosphere. (Gomer)
Further:
* A Book Hunt through town
* A two day Book Fair in the Civic Hall
* Readings for Children in Eve’s Toyshop
* Art and political discussions in teh Fountain Fine Art Gallery
* Poetry Open Mic around Gin at the Ginhaus Deli
plus workshops for children and adults, subject for talks and readings from rugby to wells, poetry and history.
Confirmed authors include: Phil Carradice, David Ebsworth, Jasper Fforde, Jodi Taylor, Phil Cope, Sally Spedding, Thorne Moore, Cheryl Reese-Price, Kate Glanville, SIon Tomos Owen, Sarah Reynolds, Jean Gill, Karla Brading, Kate Glanville, Christoph Fischer, Philippa Davis and many more.
Tickets will be available from mid-February onwards.
Find our Facebook page here: https://www.facebook.com/LlandeiloLitFest/
Our website here: https://llandeilolitfest.org/programme-details/
Follow us on twitter here: @LlandeiloLitFest
Support us https://www.gofundme.com/e6-hwyl-llandeilo-litfest

Cynhelir  Hwyl  Llên Llandeilo o ddydd Iau 27ain – 30ain Ebrill, o 11 tan yr hwyr.

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn trefnu yr amserlen terfynnol a chynhelir digwyddiadau yng Nghapel Horeb y Cawdor, yr Angel, ac amryw o leoliadau o gwmpas y dref.

Hyd yn hyn gallwn cadarnhau y gweithgareddau canlynol:

* DT Davies yn siarad gyda Ioan Wyn Evans am ei ddau lyfr “Dianc_i_Ryddid”  a “All for Freedom”

* Noson gyda Brenda Squires, enillydd gwobr Awdur Newydd yr RNA (Romantic Novelists Association) a Kate Glanville, awdures lleol sydd a’I llyfrau bellach ar gael mewn sawl iaith tramor.

* Noson yng nghwmni y cogydd lleol, Lisa Fearne

* “The Game’s Afoot” – sioe un dyn am y ditectif Sherlock Holmes a Sir Arthur Conan Doyle gan David Stuart David

* Trafodaeth banel am ysgrifennu sgriptiau gyda Julian Dutton (British Comedy Award, BAFTA,  Radio Academy Gold Award, Best Comedy) a Rob Gittins (Casualty, Pobl y Cwm, Eastenders a Heartbeat)

* Trafodaeth ar “Welsh Myths and Legends” gan yr awdur lleol, Graham Watkins

* C&A gyda Jodi Taylor a Jasper Fforde am nofelau sy’n ymdrin ȃ theithio amser

* Panel am Noir and Iȃs

* Sgwrs gyda Sarah Reynolds, awdures a dysgwraig Cymraeg sydd wedi cyhoeddi ei nofel gyntaf Gymraeg, Dysgu Byw

Ynghyd ȃ:

* Helfa Lyfrau yn y dref

* Ffair lyfrau dau ddiwrnod yn y Neuadd Ddinesig

* Darlleniadau I blant yn Siop Degannau Eve

* Sgyrsiau am gelf a gwleidyddiaeth yn Oriel Fountain Fine Art

* Meic agored yn y Ginhaus, boed yn stori neu farddoniaeth ar gin.

Amryw o wweithdai I blant ac oedolion a sgyrsiau am rygbi, celf,hanes, ffynhonnau sanctaidd a llawer mwy.

Mae’r awduron canlynol wedi cadarnhau: Niall Griffiths, Phil Carradice, Fflur Dafydd, Alun Gibbard, David Ebsworth, Jasper Fforde, Jodi Taylor, Phil Cope, Sally Spedding, Thorne Moore, Cheryl Reese-Price, Kate Glanville, SIon Tomos Owen, Sarah Reynolds, Jean Gill, Karla Brading, Kate Glanville, Christoph Fischer, Philippa Davis

Tocynnau ar gael o ganol Chwefror.
Tudalen Facebook: https://www.facebook.com/LlandeiloLitFest/

Gwefan: https://llandeilolitfest.org/programme-details/

Twitter: @LlandeiloLitFest

love-of-geli kate-glenville img_2046 whispers-twitter y_gemau_olympaidd three_cheers_for_wales all_for_freedom the_greatest_lions_xv_ever vodou-borzou-loa-ironwork ebsworth1 phil-cope-at-pop-up2996 sarahreynolds1000 brenda-squires cheryl-by-rasa-mombeini-2 thorne bk008-6 hwylfawr01

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

dafyddwyn_bach judith-headshot iron-master-publicity-shot kate-glenville sally-spedding-001 jo-mazelis-2015