download (7)YOUTH SHORT STORY COMPETITION – CALL FOR ENTRIES

CYSTADLEUAETH STORI FER – GALWAD AM ENWEBIADAU

Do you enjoy writing? Are you 15 years old or younger?
Would you like to win a Kindle Fire, a cake from Heavenly Chocolate or a Book Voucher?

Ydych chi’n mwynhau Ysgrifennu? Ydych chi o dan 15?

Hoffech chi ennill Tân Chyneua,
siocled cacen o Heavenly, Dalebau Llyfrau?

Prize

If so, write a short story of about 500 words and send it to

Os felly,ysgrifennu stori fer o ua 500 o eiriau a’i hanfon at:

Gurrey Manor
Gurrey Banc, Llandeilo
Carmarthenshire SA19 6AJ

by April 15th.
erbyn Ebrill 15

The winning ceremony will be held at the Llandeilo Book Fair at the Civic Hall in Llandeilo on Saturday April 30th at 12:30

Bydd y seremoni yn cael ei chynnal buddugol yn Ffair Lyfrau Llandeilo yn y Neuadd Ddinesig yn Llandeilo ar ddydd Sadwrn 30 Ebrill 12 30

https://www.facebook.com/Llandeilo-Book-Fair-2016-428923113964907/

Advertisements